top of page

Srećno i nadamo se da smo pomogli.

Sada shvatate da je kupovina nepokretnosti ozbiljan posao i da Vam Agent zaista može pomoći. Smernice i pomoć koji ćete dobiti od Agenta su vrlo značajne.


Tim “Breg Nekretnine doo“

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Ovo je značajan korak, te je naš savet da najpre napravite dogovor sa ukućanima šta očekujete od budućeg doma. Takođe, ne donosite odluke na brzinu i definišete jasno šta želite. Gde biste želeli da

Kupovina nekretnine ume da se zakomplikuje, te Vam je potreban neko u koga ima poverenja i ko će Vam pomoći oko pitanja kao što nerešeni imovinski odnosi vezani za stare vlasnike, tereti na nekretnini

Ukoliko ste prodavac, sigurni smo da Vi možete odrediti koliko vredi Vaša nepokretnost, ali evo nekoliko saveta. Postoji više načina da odredite tržišnu cenu, a jedan od njih je da pogledate približne

bottom of page