top of page

Ovo je značajan korak, te je naš savet da najpre napravite dogovor sa ukućanima šta očekujete od budućeg doma. Takođe, ne donosite odluke na brzinu i definišete jasno šta želite. Gde biste želeli da živite? Kuća ili stan? U kom delu grada? Na kom spratu? Koliko Vam je soba potrebno? Sa koliko novca raspolažete? Kad napravite okvir i prioritete krenite u potragu ili angažujte profesionalca koji će vam pomoći u traženju Vašeg novog doma.

Kupovina nekretnine ume da se zakomplikuje, te Vam je potreban neko u koga ima poverenja i ko će Vam pomoći oko pitanja kao što nerešeni imovinski odnosi vezani za stare vlasnike, tereti na nekretnini koji mogu da postoje ili slične prepreke. Agent za nekretnine će vam pomoći ne samo da izaberete nekretninu, već i detaljno proveriti sve bitne informacije, počev od katastra nepokretnosti, poreske uprave, komunalnih službi itd. Agencija će Vam pomoći i oko pravnih pitanja kako biste izbegli dodatne troškove i kako biste izbegli potencijalne probleme. Instinkt za preživljavanje ima najveći uticaj na ljudsko ponašanje. U slučaju prometa nepokretosti ova činjenica ima veliki uticaj na ponašanje kupaca i prodavaca. Ekstremno velika obazrivost, dug proces donošenja odluke, želja za sticanjem sigurnosti stavlja pred agenta veliki izazov i razumevanje kroz šta prolaze kupac i prodavac.

Ukoliko ste prodavac, sigurni smo da Vi možete odrediti koliko vredi Vaša nepokretnost, ali evo nekoliko saveta. Postoji više načina da odredite tržišnu cenu, a jedan od njih je da pogledate približne cene na internetu po gradu i zoni gde se nepokrenost nalazi. Ovo možete saznati i preko poreske uprave koja takođe ima uvid u cene prometovanja, a možete videti i po kojoj ceni je komšija kupio kuću ili stan.

bottom of page