top of page

Isplata kredita

Pre zaključenje Kupoprodajnog ugovora isplaćujete kupoprodajnu cenu u celosti i overavate Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kod Notara. Ukoliko je isplata putem stambenog kredita, najpre overavate Ugovor kod Notara, pa tek nakon provere od strane Banke vrši se isplata na račun prodavca nekretnine. Ukoliko se kredit isplaćuje u dinarima, a prodavac je zahtevao da nekretnina bude isplaćena u eurima, na računu mora biti dovoljno novca da prodavac može da kupi dogovoren iznos deviza. Tu može doći do razlike, jer banka najčešće isplaćuje kredit u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Kako da pronađete odgovarajuću nekretninu?

Ovo je značajan korak, te je naš savet da najpre napravite dogovor sa ukućanima šta očekujete od budućeg doma. Takođe, ne donosite odluke na brzinu i definišete jasno šta želite. Gde biste želeli da

Zašto vam je potrebna pomoć agenta za nekretnine?

Kupovina nekretnine ume da se zakomplikuje, te Vam je potreban neko u koga ima poverenja i ko će Vam pomoći oko pitanja kao što nerešeni imovinski odnosi vezani za stare vlasnike, tereti na nekretnini

Kako odrediti cenu nepokretnosti?

Ukoliko ste prodavac, sigurni smo da Vi možete odrediti koliko vredi Vaša nepokretnost, ali evo nekoliko saveta. Postoji više načina da odredite tržišnu cenu, a jedan od njih je da pogledate približne

bottom of page