top of page

Pre zaključenje Kupoprodajnog ugovora isplaćujete kupoprodajnu cenu u celosti i overavate Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kod Notara. Ukoliko je isplata putem stambenog kredita, najpre overavate Ugovor kod Notara, pa tek nakon provere od strane Banke vrši se isplata na račun prodavca nekretnine. Ukoliko se kredit isplaćuje u dinarima, a prodavac je zahtevao da nekretnina bude isplaćena u eurima, na računu mora biti dovoljno novca da prodavac može da kupi dogovoren iznos deviza. Tu može doći do razlike, jer banka najčešće isplaćuje kredit u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Kada ste isplatili sav novac prodavcu, overili kupoprodajni ugovor kod Notara i obavili sve pravne poslove možete se useliti u vašu novu nekretninu.

Ono što ste u obavezi jeste da popunite obrazac i podnesete prijavu poreskoj upravi da biste platili porez na prenos apsolutnih prava. Ovaj porez definisan je zakonom o plaćanju poreza na imovinu. Ukoliko kupujete prvi stan imate pravo da budete oslobođeni poreza prenosa apsoluthih prava. Ukoliko u periodu od 01.06.2006. godine pa do dana overe ugovora o kupoprodaji niste imali na vašem imenu nekretninu, niti ste imali u vlasnistvu deo neke nekretnine na primer porodične kuće i slično, onda imate pravo da budete oslobođeni od poreza. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5 % od vrednosti nekretnine koju određuje poreska uprava.


Uknjižba stana je vrlo važan korak.


Potrebno je uknjižiti stan na vaše ime u katastru nepokretnosti, tako što ćete podneti potrebnu dokumentaciju uz zahtev za uknjižbu i dokaz o uplaćenoj taksi.


Tek kada dobijete rešenje o uknjižbi i vlasnički list kao dokaz da ste i formalno-pravno vlasnik nekretnine, možete smatrati da je postupak kupovine okončan.


Naravno, posle useljenja sledi prijava stana nadležnim komunalnim službama kako bi računi stizali na Vas kao novog vlasnika.


Sada shvatate da je kupovina nepokretnosti ozbiljan posao i da Vam Agent zaista može pomoći. Smernice i pomoć koji ćete dobiti od Agenta su vrlo značajne.


Tim “Breg Nekretnine doo“

bottom of page